CONDICIONS DE VENDA

Després d'un mes de reservar la planta, si el client no l'ha recollida, es considera anul·lada la reserva.
L'IVA es facturarà a part.
Les despeses de transport van a càrrec del client.
No s'atendran reclamacions posteriors a les 48 hores de la recepció de la mercaderia.
La forma de pagament es concretarà al passar la comanda, però en cas de
demora els interessos bancaris aniran a càrrec de la part compradora.
Els clients nous hauran d'abonar l'import de la comanda al comptat.
Les vendes estan condicionades a l'acceptació per part de la nostra companyia asseguradora.

Qualsevol litigi es resoldrà als tribunals d'Olot (Girona).
NOTA: Preus vàlids excepte error tipogràfic o possible variació.


Inici / Presentació / Mapa / Catàleg / Condicions de venda / Videos treballs realitzats